Военна академия „Г. С. Раковски“ | Официален сайт на Военна академия „Г. С. Раковски“

Важно съобщение

Във връзка с връчването на дипломите на слушателите - випускници на Военна академия „Г. С. Раковски“, влизането на 31.10.2018 г. (сряда) в района на Военна академия ще се извърши до 09:30 часа при строг пропускателен контрол. Военнослужещите следва да представят на пропускателните пунктове служебните си карти!