Военна академия „Г. С. Раковски“ | Официален сайт на Военна академия „Г. С. Раковски“

Важно съобщение

От 1 август 2017 г. влизането в района на Военна академия „Г. С. Раковски“ се осъществява с чип-карти. Слушателите и студентите от факултет „Национална сигурност и отбрана“ и факултет „Командно-щабен“ могат да получат чип-картите в сектор „Oрганизация на учебния процес и дистанционно обучение“, а докторантите – в сектор „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ в отдел „Учебна и научна дейност“.

За контакти:

  • за факултет „Командно-щабен“ – тел.02/92 26619, тел.02/92 26593, тел.02/92 26594;
  • за факултет „Национална сигурност и отбрана“ – тел.02/92 26578;
  • за сектор „НДРАСД“ “ – тел.02/92 26512, тел.02/92 26576