D_Nedialkov
„Зараждане“ е първата книга от едно по-голямо изследване на въздушната мощ до наши дни, ролята й за хода и изхода на военните конфликти и значението й за държавата и нацията при защита на техните интереси . Тя разглежда началния и може би най-романтичния период, когато мечтата за полет се превръща в реалност, а по-късно и в инструмент за демонстриране на превъзходство чрез участие на първите авиационни подразделения в локалните военни конфликти преди Първата световна война .

Написаното е опит за нов поглед към историята на въздухоплаването и авиацията, подкрепен с богат фактологичен и илюстративен материал. Надяваме се, че ще предизвика интерес у читателите и ще е повод за нови срещи.