Адрес:

София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82

Телефони:

Сектор / Отдел Телефон
„Връзки с обществеността и международна дейност“ /+ 359 2/ 92 26 550
„Административен“ /+ 359 2/ 92 26 504
„Логистика“ /+ 359 2/ 92 26 513
„Учебна и научна дейност“ /+ 359 2/ 92 26 511, 26 572, 26 573
„Финанси“ /+ 359 2/ 92 26 507
Факс  /+359 2/ 944 1657

 

Лице за контакт Електронна поща
Връзки с обществеността и международна дейност rnda@armf.bg

Банкова сметка:

IBAN BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
BIC BNBGBGSD
Обслужваща банка БНБ-ЦУ