Мисията на академията е да придобива, съхранява, развива и преподава необходимото знание, да възпитава и формира компетентности на лидери и експерти, способни да управляват въоръжените сили и останалите елементи от системите за отбрана и сигурност в национален и съюзен формат.

Академията осъществява своята мисия чрез:

• обучение на български и чуждестранни военнослужещи и цивилни служители за придобиване на висше образование;

• осигуряване на специализирана подготовка на ръководен състав за управленски отговорности в тактическите, оперативните и стратегическите равнища на командване и управление на въоръжените сили, Министерството на отбраната, държавната администрация, структурите и щабовете на НАТО и многонационалните мисии;

• извършване на научни изследвания в областта на сигурността и отбраната.