На  3 септември 2018 г. влизането с лични автомобили в района на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се осъществява от 07.00 до 08.00 през КПП „Запад“ и КПП „Юг“.
В този период обучаемите ще се пропускат по списък срещу документ за самоличност и служебна карта. Чип-карти за постоянен достъп могат да се получават в сектор „Организация на учебния процес“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ и Факултет „Командно щабен“ от 13.00 ч. до 17.00 ч. на  3 септември 2018 г.