Кандидатстване за местата срещу заплащане:

 1. Кандидатстването се извършва чрез конкурс по документи
 2. За участие в конкурса се допускат български граждани, които притежават ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ и успех не по-малко от „добър“ от дипломата за завършена степен на висшето образование в Република България
 3. Кандидат-студентите подават заявление по образец до началника на Военна академия „Г. С. Раковски” до 18.09.2017 г. с приложено копие на дипломата за придобита ОКС „Бакалавър” или „Магистър” или академична справка, в случай че дипломата за завършено висше образование, с която кандидатстват, още не е издадена
 4. На 21.09.2017 г. в интернет-страницата на Академията ще бъдат обявени имената на приетите студенти
 5. Приетите студенти трябва да се запишат в периода от 25 до 28.09.2017 г.
 6. Записването на приетите за обучение срещу заплащане трябва да се извърши в периода от 25 до 28.09.2017 г.

Приетите студенти се записват лично във Военна академия „Г. С. Раковски” като представят следните документи:

 • лична карта;
 • копие и оригинал на диплома за завършено висше образование;
 • копие на диплома за завършено средно образование;
 • снимки формат 3/4 см — 3 броя;
 • медицинско свидетелство за постъпване във висше училище;
 • удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания;
 • оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Г. С. Раковски”:
IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 BIC: BNBGBGSD
 БНБ Централно управление

Заявление за кандидатстване срещу заплащане

(Срок за подаване на документите – до 18.09.2017 г.)

Информация за кандидатстване на телефони: (02) 92 26 572, (02) 92 26 574, (02) 92 26 586