15 яну

Капитан I ранг Янцислав Янакиев е завършил Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” във Варна през 1982 г. След дипломирането си служи като офицер във Военноморска база Варна, Щаба на Военноморските сили и Министерството на отбраната. През 1988 г. е приет за редовен докторант в Института по социология на Българската академия на науките, където през 1994 г. защитава докторска степен по социология. От 2009 г. е доктор на науките по социология, а от 2011 г. – професор по социология и директор на Института за перспективни изследвания за отбраната към Военна академия „Г. С. Раковски”.
Специализира в Колежа по отбраната на НАТО в Рим (Италия) през 1999 г. и в Университета в Кьолн (Германия) през 2001 и 2007 г. От октомври 2012 до март 2013 г. е стипендиант по Програма „Фулбрайт” на Държавния департамент на САЩ във Военния институт на САЩ за управление на климата, осигуряващ равни възможности (U.S. Defense Equal Opportunity Management Institute – DEOMI) по темата за управление на разнообразието сред хората в отбраната и развитие на междукултурна компетентност във военната организация.
От 2005 г. е национален представител в Панел „Човешки фактори и медицина” на Организацията за наука и технологии на НАТО, като през 2008–2012 г. ръководи и Целева изследователска група в нея на тема „Подобряване организационната ефективност на коалиционните операции”. Ръководил e българо-американски проект, финансиран от Организацията за наука и технологии на НАТО на тема „Фактори, влияещи върху работата в екип в коалиционна среда” през 2009–2010 г. От 2009 г. води курсове „Обществено мнение и политика за сигурност” във Военна академия „Г. С. Раковски” и „Международни операции по поддържане на мира” в Университета за национално и световно стопанство (от 2004 г.).
Член е на Международната социологическа асоциация, на Изследователския комитет „Въоръжени сили и разрешаване на конфликти” от 1999 г., основател и секретар на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим (от 2001 г.) и заместник-председател на Изследователския комитет „Регионално и глобално развитие” (от 2003 г.).
Автор е на повече от 120 монографии, статии и доклади на български, руски и английски език, представени на международни и национални научни форуми в областта на социологията на сигурността и отбраната, гражданско-военните и междуетническите отношения.