g176 КГБ в България. Сътрудничеството между съветските и българските тайни служби 1944-1991
(София: Военно издателство, 2009, 352 с.)

Йордан Баев

Книгата представя за пръв път новоразкрита информация въз основа на близо 15 000 проучени документи от архивите на Държавна сигурност за:
– над 110 представители на съветските тайни служби в България от края на Втората световна война до разпадането на Съветския съюз;
– близо 50 двустранни споразумения, протоколи и перспективни планове за сътрудничество между КГБ и Държавна сигурност;
– над 240 съвместни разузнавателни и контраразузнавателни операции;
– над 1100 секретни справки на КГБ, получени в София през 60-те и 80-те години на ХХ век;
– близо 80 оперативно-технически изделия на КГБ, използвани от българските тайни служби