nagradna-sistema6 Наградната система на България (1878-2010)

Тодор Петров

Старши научен сътрудник, доктор на историческите науки Тодор Петров, е роден през 1949 г. в Разград. Завършва история в Софийски университет „Св.Kлимент Охридски“. Работи последователно в Националния военноисторически музей, Института за военна история към Генералния щаб на Българската армия и във Военна академия „Г. С. Раковски“. Генерален секретар е на Българската комисия по военна история. Член е на Българската асоциация по военна история, Българското историческо дружество, Македонския научен институт и Тракийския научен институт. Участва в редколегиите на сп. „Военноисторически сборник“, „Военен журнал“, Годишника на Секция „Военноисторически изследвания“ на Института за перспективни изследвания за отбраната към Военна академия „Г. С. Раковски“ и Годишника на Военноморския музей – Варна.
Научните му интереси и изследвания са свързани с проблематиката на военната история, националноосвободителните борби на македонските и тракийските българи и фалеристиката. Автор е на 4 монографии – „Българските ордени и медали“ (5 издания, вкл. на английски език); „Въоръжената борба на ВМОРО в Македония и Одринско (1904-1912)“; „Нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско (1899-1908)“ (2 издания); „Македония в българската фалеристика“, на повече от 150 студии, статии и части от колективни научни трудове и на над 100 научнопопулярни публикации.