„Военен журнал” е първото военнотеоретично списание в България. Първият му брой излиза през 1888 г. Списанието е едномесечно, под главната редакция на началника на Генералния щаб майор Рачо Петров. Излиза до 1944 г. с две прекъсвания през 1913 и 1916 – 1919 г. Със Заповед № 16 на министъра на отбраната Димитър Луджев от 27 януари 1992 г. е възстановено името „Военен журнал“ на списание „Военна мисъл“ със задачата да бъде „военнотеоретичен орган на въоръжените сили, да популяризира опита на чуждите армии и да е предназначено за командния съсстав“.
Днес тематиката на списание „Военен журнал“ е свързана с военното строителство и политиката за сигурност, с важни икономически, социални и други проблеми с отношение към националната сигурност и Българската армия. Изразените мнения представят личната позиция на авторите и не бива непременно да бъдат свързвани с официалното становище на Министерството на отбраната.
Списание „Военен журнал“ излиза в 4 книжки годишно. За публикуване се приемат материали до 12 стандартни машинописни страници (до 30 реда по 1800 знака) на шрифт Times New Roman, 12 пункта. Всички таблици, схеми и фигури не трябва да са сканирани.
През 2015 г. списанието ще се издава с финансовата помощ на фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката след спечелен конкурс „Българска научна периодика – 2014 г.“.
Списание „Военен журнал“ е в процес на регистрация в световната система за рефериране, индексиране и оценяване SCOPUS. Притежава свой Етичен кодекс.
Автори и читатели могат да осъществяват контакти на тел. 92 26 672 и на e-mail: voenenzhurnal@armf.bg

Рецензия – образец

Voenen_zhurnal-2019-1-2-tiny Военен журнал 2019 брой 1-2
Voenen jurnal-cover-2018-3-4-tiny Военен журнал 2018 брой 3-4
Voenen_zhurnal-2018-2-tiny Военен журнал 2018 брой 2
Voenen_zhurnal-2018-1-tiny Военен журнал 2018 брой 1
VJ -2017-1-4 Военен журнал 2017 брой 1-4
Voenen_zhurnal_2016-4 Военен журнал 2016 брой 4
Voenen_jurnal_2016 - 3 Военен журнал 2016 брой 3
Voenen_zhurnal-2016-2-small Свалете
vj2016-1 Свалете
Свалете
Свалете
Свалете
vj2015-1 Свалете
vj2014-4 Свалете
vj2014-3 Свалете
vj2014-2 Свалете
vj2014-1 Свалете
CoverVJ2013-4 Свалете
vj3-2013-200px Свалете
cover-vj-2013-2 Свалете
2013-01cover Свалете
 vj34-2012cover
 2012-02-cover  Свалете
 vj5
  1. Съдържание
  2. Избрани статии:
 Cover1-1-2011_1-2-width200px-hue
  1. Съдържание
  2. Избрани статии:
 cover01-2010
  1. Съдържание
  2. Избрани статии: