nso_m
Документите за националната сигурност и отбраната регулират за дълъг период отношенията в тази така важна за държавата област. Те са резултат от институционален консенсус по националните цели и приоритети, свързани със сигурността и отбраната, както и с изграждането, развитието и използването на силите и средствата за тяхното реализиране.