Военна академия „Г. С. Раковски“ напомня, че от разглеждане и защита на есета и реферати, както и от явяване на изпити и писане на текущи оценки ще се ползват студентите, заплатили семестриалната такса за своето обучение.
На 15-ти април, понеделник, изтича срокът за втория семестър на първокурсниците в задочна форма на обучение.
Военна академия „Г. С. Раковски“ приканва студентите да подхождат не само отговорно към обучението си, като посещават редовно и участват активно в учебните занятия, но и своевременно да погасят задълженията си.