conf_VVS_2018

Сборник доклади от научна конференция 11 октомври 2018 г.

Настоящият сборник съдържа докладите от научната конференция на тема „Необходима достатъчност за осигуряване на въздушния суверенитет на България и ролята на човешкия фактор“. Конференцията се проведе на 11 октомври 2018 г. във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ благодарение на съвместните усилия на академичния състав на катедра „ВВС и ПВО“ към факултет „Командно-щабен“ и с подкрепата на ръководството на Военната академия и Фондация „Български Военновъздушни сили“, в навечерието на Деня на българските Военновъздушни сили и 130-годишнината от рождението на Симеон Петров – първият началник на българското аеропланно училище и основател на летище „Божурище“.

Тематични направления

 • Сигурност и отбрана
 • Организация и управление на въоръжените сили
 • Психология
 • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
 • Икономически растеж, инвестиции и иновации
 • Социални и институционални проблеми

  Рецензенти

  полковник доц. д-р Петър Христов
  полковник доц. д-р Росен Димитров
  полковник доц. д-р Димитър Караджинов
  полковник проф. д.н. Димитър Недялков
  подполковник доц. д-р Светослав Славов
  доцент д-р Иван Русимов
  доцент д-р Любосвет Стоев

  ISBN 978-619-7478-10-5