Съгласно заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-620/08.08.2016 г.  във Военна академия „Г.С.Раковски” се организират и провеждат изпити за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 по английски, френски, руски и български език.