В изпълнение на т.8 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г. на 6 юни 2018 г. от 9:00 часа във ВА „Г. С. Раковски”, департамент „Езиково обучение” ще се проведе тест ALCPT.

Индивидуален график за провеждане на сесия „Пролет 2018″

График за провеждане на сесия „Пролет 2018″

 

За справки: тел. 92/26587; 92/26642