Уведомяваме Ви, че съгласно МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г., ALCPT ще се проведе на 7 септември 2017 г. в департамент „Езиково обучение”, ВА „Г. С. Раковски”.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ALCPT