Уведомяваме Ви, че съгласно МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г., ALCPT ще се проведе на 4 септември 2018 г. от 9.00 часа в департамент „Дистанционно  обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”.
В съответствие с т. III, 3 от заповедта, срокът за подаване на рапорти (заявления) е до 15 август 2018 г.

 

График за провеждане на сесия „Есен 2018″

 

За справки: тел. 92/26587; 92/26642