В изпълнение на т.8 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г. Ви уведомяваме, че на 2 ноември 2017 г. от 9:00 часа във ВА „Г. С. Раковски”, департамент „Езиково обучение” ще се проведе тест ALCPT.

За справки: тел. 92/26587 – ц. сл. Деян Димитров