Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 30 октомври 2018 г. от 9.00 часа в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”.
В изпълнение на т. II, т. 7 от заповедта списъците на кандидатите за участие в теста във ВА „Г.С. Раковски“ следва да бъдат предоставени до 05.10.2018 г.

 

График за провеждане на сесия „Есен 2018″

 

За справки: тел. 92/26587; 92/26642