colBahchevanovM

Основното предназначение на настоящото издание е да даде една представителна извадка от знания за операциите в отговор на кризи, като осигури в достъпна форма необходимия минимум от знания за първоначално запознаване със съвременните инструменти за планиране, оценка и контрол на поведението на обектите в конфликтни ситуации. Тези операции са ефективен инструмент за постигане на мир и стабилност в съвременния свят. Умелата им реализация усилва и мултиплицира ефекта от провежданата политка и създава предпоставки за ефикасна целенасочена намеса в явленията и процесите в околната среда. Доброто познаване на същността, съдържанието, задачите, дейностите, функциите, структурата и технологичната основа на операциите в отговор на кризи е едно от основните изисквания за формиране на умения за работа в съвременната непостоянна, сложна среда.