Picture 02_gen.Manev

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА
Същност, промяна, измерване

Учебникът на генерал-майор д-р Евгени Манев акцентира върху организационната култура и нейната изключителна важност през ХХІ век. Той представя в концентриран вид съвременната теория за диагностициране и промяна на организационната култура с цел повишаване ефективността в работата на средния и високия ешелон ръководители и специалисти.

Учебникът може да се използва и от всички работещи в областта на стратегическото ръководство специалисти, докторанти и студенти.