Международни организации

nato
NATO
http://www.nato.int/
osce
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
http://www.osce.org/
un
Организация на обединените нации
http://www.un.org/
eu
Европейски съюз
http://www.europa.eu.int/
pfp
Консорциум на военните академии и институти за изследвания на сигурността
http://consortium.pims.org/
nato
NATO Defense College
http://www.ndc.nato.int/
ndu
Национален университет по отбраната – Вашингтон, САЩ
http://www.ndu.edu/
marshalnew
Европейски център за изследване на сигурността„Джордж С. Маршъл“
http://www.marshallcenter.org
esd
Европейски колеж по сигурност и отбрана
http://www.ihedn.fr/cesd/index_en.php
nps
Naval Postgraduate School
http://www.nps.edu/
logo_ENISA
Европейска агенция за информационна сигурност
http://www.enisa.europa.eu/

Военни учреждения

md
Министерство на отбраната на Република България
http://www.md.government.bg
voenniclubove
Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“
http://www.eamci.bg/scripts/isapivwb.dll
voennoist
Национален военноисторически музей
http://www.militarymuseum.bg/
voenenUniversitet
Национален военен университет “Васил Левски”
http://www.nvu.bg/
voenomorsko
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров″
http://www.naval-acad.bg/
logo-cvo300
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
http://www.comd.bg/
bgarmy
Вестник „Българска армия“
http://www.bgarmy.eu

Важни учреждения и организации

logo-narodno-sabranie
Народно събрание
http://www.parliament.bg
momn-logo1
Министерство на образованието, младежта и науката
http://www.minedu.government.bg
Национална агенция за оценяване и акредитация
http://www.neaa.government.bg
dans-logo-small
Държавна агенция „Национална сигурност“
http://www.dans.bg
Съветът на ректорите на висшите училища в Република България
http://rectorsbg.zavas.org
NextLevel150
Център за бизнес обучения
http://www.business-training.bg
ZNAK_SBK_100x111
Съюз на българските командоси
http://www.commandosbg.com
bgvirtual
Български виртуален университет
http://ecet.ecs.ru.acad.bg/bvu
bas
Българска академия на науките
http://www.bas.bg

Полезни сайтове на издания по въпроси на сигурността и отбраната

Консорциум на военните академии и институти за иследване на сигурността
https://pfpconsortium.org/
„Conections: The Quarterly Jurnal“(Временно неактивен)
http://www.pfpconsortium.org/connections-quarterly-jurnals
„Per Concordiam“
http://www.marshallcenter.org/