BorisDrangovIPIO Полковник Борис Дрангов

Професор д.н. Тодор Петров

Книгата е посветена на 140 години от рождението на видния български военен деец полковник Борис Дрангов (3 март 1872 – 26 май 1917 г.). Неин автор е професор д.и.н. Тодор Петров от Военна академия “Георги Стойков Раковски”, преподавател и изследовател на българската военна история, на националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи, разработващ проблеми и на фалеристиката. Изложението е наситено с факти и събития от живота и дейността на Борис Дрангов. То представя неговия образ, превъплътен като ученолюбив юнкер, любим преподавател, верен съратник и всепризнат пълководец, който с достойнство и чест отстоява идеите си, страда и воюва за свободата на Македония и обединението на Отечеството.