Приемен ден на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов е обявен на 6-ти август, вторник, от 14.00 часа.
Време и място за директни предложения, сигнали, инициативи за подобряване на труда и работната ни среда – и още…
Запишете се на тел. 02/ 92 26 501.
Заповядайте!

1