НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

Признаване на образованието

 

Прием на офицери за специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“

За обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана“

За обучение в чуждестранни военни академии и колежи

 

Прием на офицери за слушатели във факултет „Командно-щабен“ в професионално направление „Военно дело“

За обучение във факултет „Командно-щабен“

За обучение в чуждестранни военни академии и колежи