В изпълнение на точка VI, от заповед № ОХ-323/4.04.2017 година на министъра на отбраната на Република България заповедта за приетите за обучение ще бъде изготвена и публикувана от Министерство на отбраната след 9.06.2017 г.