ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИ

Резултати и класиране от проведения изпит-тест на 12.09.2018 г.
Приетите студенти следва да се запишат с необходимите документи за времето от 17.09.2018 г. до 21.09.2018 г.
Съгласно т.2.12. от Заповед № 163/28.02.2018 г на началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, в  случаите на приети, но незаписали се в срока, посочен по-горе период кандидат-студенти, незаетите места в съответните специалности и форми на обучение ще се попълнят от следващите в класирането резерви.
Всички неприети студенти могат да се запишат в платена форма на обучение в желаната от тях специалност до 01.10.2018 г.