Публична защита на дисертационен труд на тема „Нови подходи за подготовка и провеждане на специални операции” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Георги Тодоров Гайков.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев.
Дата: 26.04.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,00 часа.

Автореферат на Георги Тодоров Гайков.

Рецензии
Полковник професор доктор Сашо Стефанов Евлогиев.
Полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев.

Становища
Полковник доцент д.н. Нено Христов Христов.
Подполковник доцент доктор Станчо Георгиев Станчев.
Доцент доктор Манчо Петров Манев.

26.03.2018 г.
гр. София