Публична защита на дисертационен труд на тема „Защита на хранителната верига от акумулация на техногенни радионуклиди” по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, разработен от Евгения Генчева Димова.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Светослав Любомиров Велев
Дата: 19.12.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С.Раковски”.
Начало: 14.00 часа.

Автореферат на Евгения Генчева Димова.

Рецензии
Професор доктор Никифор Христов Стефанов
Полковник доцент доктор Светослав Любомиров Велев

Становища
Доцент доктор Йордан Михайлов Йорданов
Доцент доктор Иван Георгиев Попов
Доцент доктор Любомир Павлов Витанов

16.11.2018 г.
гр. София