Публична защита на дисертационен труд на тема „Автоматизация управлението на експлоатацията на въоръжението в Българската армия – подходи и решения“ по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)“, разработен от майор инженер Стамен Илиев Антонов.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Иван Стефанов Христозов.
Дата: 18.12.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С.Раковски”.
Начало: 10.00 часа.

Автореферат на майор инженер Стамен Илиев Антонов.

Рецензии
Професор доктор Красимир Гочев Калев
Доцент доктор Бранимир Кирилов Жеков

Становища
Доцент доктор Милена Хариева Ламбева
Доцент доктор Мая Георгиева Божилова
Полковник доцент доктор Иван Стефанов Христозов

16.11.2018 г.
гр. София