Публична защита на дисертационен труд на тема „Енергийната компонента при решаването на Кипърския въпрос” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Пламен Стефанов Христов.
Председател на научното жури: Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова
Дата: 07.02.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.
Автореферат на Пламен Стефанов Христов.

Рецензии
•   Професор д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков.
•   Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова.

Становища
•    Професор д.ф.н. Цветан Иванов Теофанов.
•    Професор доктор Величка Иванова Милина.
•    Професор доктор Александър Любомиров Рангелов.

05.01.2018 г.
гр. София