Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на подходите за противодействие при хибридна заплаха срещу националната сигурност на Република България” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от полковник Любомир Богданов Монов.
Председател на научното жури: Професор д.н. Митко Русев Стойков
Дата: 17.01.2018 г.
Място: Академична зала № 1 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на полковник Любомир Богданов Монов.

Рецензии
Професор д.н. Митко Русев Стойков.
Капитан І ранг професор доктор Калин Спасов Калинов.

Становища
Професор доктор Димитър Панайотов Димитров.
Доцент д.н. Румен Иванов Кънчев.
Доцент доктор Максим Любенов Карев.

18.12.2017 г.
гр. София