sistemi3m
Основното предназначение на тази книга е да даде най-обща представа за стратегическите информационни системи, които са основните инструменти за стратегическо ръководство, командване и управление. В научната литературата те се означават с акронима СI (Command, Control, Communications, Computing and Intelligence), който е концептуална метафора, която облекчава комуникациите между специалистите и илюстрира сложността на разглеждания обект.