Tetradka_Lidersvo-1m

СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО
ТЕТРАДКА ПО ЛИДЕРСТВО

Лидерски качества са необходими не само на политическите ръководители и на ръководителите на големи корпорации. Уменията активно да се въздейства на социалната реалност са в основата на всеки успешен бизнес, в основата на всяка успешна кариера, на всяка обществена или научна дейност. И освен това кой е казал, че лидерът трябва да се роди?