strategyM

Настоящото учебно пособие е посветено на една от основните дейности на стратегическото ръководство на социалните организации – създаването на стратегии. Тя включва изработката на визии и концепции, определянето на цели и съставянето на планове за действие. Липсата на обща формална рамка за разработка, обсъждане, представяне и изпълнение на стратегии, налага да се внесе допълнителна яснота относно принципите и подходите на работа в тази област. Сложността на формулирането им, специфичните изисквания към тях, разнообразието от практики и необратимостта на последствията от реализацията им, не позволяват да се прилагат прости методи и решения.