Началник на отдел    
телефон: 02/92 26527

Сектор „Връзки с обществеността“
Сектор „Международна дейност“
Сектор „Правно осигуряване“