Докторски програми, акредитирани в ИПИО:

  • „Информатика“ (оценка от НАОА 9,57);
  • „Военна и военнополитическа история“ (оценка от НАОА 9,27).

Освен това ИПИО осигурява капацитет за поддържане на докторски програми по:

  • „Военнополитически проблеми на сигурността“;
  • „Организация и управление на въоръжените сили“;
  • „Организация и управление извън сферата на материалното производство“;
  • „Военна психология“;
  • „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.