ИПИО да се утвърди като основно аналитично звено на Министерството на отбраната с експертиза и капацитет за научни и научноприложни изследвания в областите на:

  • Нововъзникващите заплахи за националната сигурност и изграждането на способности за противодействие;
  • Отбранителните способности, отбранителната политика и планирането;
  • Трансформацията на отбраната и интеграционната политика на НАТО и на ЕС;
  • Ефективността на човешкия фактор в отбраната;
  • Иновациите във военните технологии и перспективите за тяхното развитие;
  • Поуките от операции за поддържане на международния мир и сигурност и добрите практики от съюзниците в НАТО и Европейския съюз;
  • Поуките от практиката при провеждане на бойната подготовка, участието в учения и в процеса на професионалното военно образование и обучение;
  • Военната и военнополитическата история и военно-патриотичното възпитание.