• Научна секция „Стратегически изследвания в сигурността и отбраната“
  полковник доцент д-р Нелко Ненов
  тел. +359 2 92 26 536
 • Научна секция „Изследвания и иновации в областта на военните технологии“
  подполковник д-р Петко Димов
  уебсайт: Военни анализи
  тел. +359 2 92 26 581
  e-mail: petkodimoff@gmail.com
 • Научна секция „Център за поуки от практиката и военноисторически изследвания“
 • Офис – Калина Виячева
  тел. 92 26 666.