Институтът за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) е основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“ за научни изследвания и анализи в областта на отбраната и националната сигурност. ИПИО осигурява стратегически изследвания и анализи за военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната и провежда научни изследвания в подкрепа на професионалното военно образование и на обучението в Академията.В дейността си ИПИО взаимодейства с останалите академични и административни структури на Военна академия „Г. С. Раковски”, дирекциите и научните организации на Министерството на отбраната, видовете въоръжени сили, висшите военни училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, Българската академия на науките, Организацията за наука и технологии на НАТО, университети и висши училища, национални и международни научни организации и фирми в сферите на компетентност.