Участие на ИПИО в обучението за придобиване на ОКС „магистър” в три професионални направления по учебните дисциплини:

 • „Съвместни операции“;
 • „Концепции и стратегии за отбрана“;
 • „Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции“;
 • „Всеобхватно планиране на операциите“;
 • „Операции в отговор на кризи“;
 • „Проучване на общественото мнение“;
 • „Национална и международна сигурност“;
 • „Еволюция на военностратегическите възгледи“;
 • „Военна история“;
 • „Военноисторически традиции“;
 • „Военноисторически традиции, протокол и церемониал“;
 • „Военна стандартизация“.

Курсове:

 • „Мениджмънт на висшето военно образование“;
 • „Поуки от практиката“;
 • „Методика на научните изследвания“;
 • „Стратегически курс“;
 • „Стратегически курс на английски език“;
 • „Антикорупция”;
 • „Подготовка на архивисти”;
 • „CISCO“;
 • „Управление на знанието в организацията”;
 • „Анализатори на информацията в социалните мрежи“;
 • Подготовка на офицери за коалиционни операции с използване на мултимедиен продукт GlobeSmart Commander.