Участие на ИПИО в обучението за придобиване на ОКС „магистър” в три професионални направления по учебните дисциплини:

 • „Лидерство”;
 • „Военна история“;
 • „Военна стратегия”;
 • „Психология“;
 • „Военна психология“;
 • „Информационни операции“;
 • „Проучване на общественото мнение“;
 • „Национална и международна сигурност“;
 • „Военни традиции, церемониал и протокол“;
 • „Интелигентни охранителни технологии и решения“

Курсове:

 • „Антикорупция”;
 • „Подготовка на архивисти”;
 • „CISCO“;
 • „Управление на знанието в организацията”;
 • „Анализатори на информацията в социалните мрежи“;
 • Подготовка на офицери за коалиционни операции с използване на мултимедиен продукт GlobeSmart Commander;
 • „Мениджмънт на отбраната”, „Стратегически курс”, „Военна стандартизация“, „Методика на научните изследвания”, „Управление на човешките ресурси“.