Академична свобода, откритост, научна етика, приложимост, ефективност, висока мобилност и гъвкавост на научните изследвания.