ФКЩ

 

D_Karadzhinov

ДЕКАН

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАРАДЖИНОВ

Телефон: +359 2 92 26515

Enev

ЗАМЕСТНИК – ДЕКАН

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ЕМИЛ МАРИНОВ ЕНЕВ

Телефон: +359 2 92 26516

 

T_Dimitrov

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩНОСТТА НА ОБУЧАЕМИТЕ

КАПИТАН 2 РАНГ ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Телефон: +359 2 92 26673

 

  • Организационна структура

Сектор:

Oрганизация на учебния процес и дистанционно обучение

Катедри:

Сухопътни войски

Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана

Военноморски сили

Логистика

Комуникационни и информационни системи

Мениджмънт на извънредните ситуации