ВВСиПВО

 

НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА „ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ И ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА“

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ПЕТЪР СИМЕОНОВ ХРИСТОВ

Телефон: +359 2 92 26525
E-mail: p.hristov@armf.bg