За повишаване оперативната подготовка на свързочните специалисти и специалистите от органите по КИС се организират и провеждат курсове:

  • КИП на формированията в съвместни операции;
  • VoIP – технология и приложение;
  • Цифрови комуникационни мрежи и системи;
  • Киберсигурност;
  • Защита на информацията на КИС;
  • Наблюдение и управление на компютърни мрежи чрез Open View – NNM;
  • CISCO мрежи – Въведение в мрежите – 1 семестър;
  • CISCO мрежи – Основи на маршрутизацията и комутацията – 2 семестър;
  • CISCO мрежи 1 – 4 семестър.