Катедра „Логистика” е създадена на първи април 2001 година на базата на обединението на обучаващите до този момент логистични кадри във Военна академия катедри –  „Тил”, „АБТТ” и „Въоръжение”.

НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА „ЛОГИСТИКА“

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

Телефон: +359 2 92 26542
E-mail: m.s.dimitrov@armf.bg