Да осъществява научно изследователска и учебна дейност  в подготовката на кадри в направления „Военно дело”  и „Национална сигурност”.