Катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ e първично звено на Факултет „Командно-щабен“.

1 2

 

Nedevski

НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ“

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ДИМИТЪР ГАНЧЕВ НЕДЕВСКИ

Телефон: +359 2 92 26528