СВ

Катедра „Сухопътни войски“ e първично звено на Факултет „Командно-щабен“.

Atanasov

НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА „СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ“

ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР АТАНАС СТАВРЕВ АТАНАСОВ

Телефон: +359 2 92 26524