ВМС

Катедра „Военноморски сили“ e първично звено на Факултет „Командно-щабен“.

Началник на катедра „Военноморски сили”
(вакантна длъжност)
сл. тел. 02 92 26635