Sigurnost-m

Акумулирането и разпространението на добрите практики в областта на сигурността и защитата на информацията е винаги важно и актуално, тъй като те са важна част от авангардния опит на непрекъснато развиващото се социалното управление. Потребност от поредното им обсъждане възникна в края на XX век, когато третата технологична революция доведе до глобална интеграция на информационното пространство и качествен преход в интелектуализацията на оръдията на труда и средствата за организирано насилие. Това постави пред всички ръководили три въпроса: Как на практика да се управлява информационната сигурност? Как се измерват и оценяват рисковете в тази сфера? Как се формира и поддържа информационна сигурност? Намирането на отговорите на тези въпроси не е тривиално. Създаването на обща стандартна рамка за разработка, обсъждане, представяне и изпълнение на защитени информационни системи доведе до преоценка на принципите и подходите на работа в тази област. Възникна дефицит от знания, който непрекъснато се увеличава. В същото време експлозивното развитие на глобалната мрежа стимулира търсенето на информация за последните постижения на техниката и технологиите на информационната сигурност и постави на дневен ред публикуването на сводни информационни издания, чиято мисия е да подобри информираността на потенциалните потребители.