cover Upravlenie na lichen systav v voenni formirovania

УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧЕН СЪСТАВ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

подполковник доктор Галин Иванов

Настоящата книга предлага на читателя систематизирано знание, свързано със същността и основните характеристики на системите за подбор, подготовка и оценка на персонала в съвременната организация. Извършен е обстоен ретроспективен преглед на действащата Автоматизирана система за управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната, описан е моделът за кариерно развитие на военнослужещите от въоръжените сили и са разгледани в съпоставителен план основните дейности на структурите по личен състав във военните формирования.