HorataVArmiata ХОРАТА В ОТБРАНАТА

Капитан I ранг професор д.с.н. Янцислав Янакиев

Капитан I ранг Янцислав Янакиев е завършил Висшето военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” във Варна през 1982 г. Доктор по социология от 1994 г., от 2009 г. – доктор на науките по социология, а от 2011 г. – професор по социология и директор на Института за перспективни изследвания за отбраната във Военна академия “Г. С. Раковски”. Специализира в Колежа по отбраната на НАТО в Рим (Италия) през 1999 г. и в Университета в Кьолн (Германия) през 2001 и 2007 г. От октомври 2012 до март 2013 г. е стипендиант по Програма “Фулбрайт” на Държавния департамент на САЩ.Автор е на повече от 100 монографии, статии и доклади на български, английски и руски език, представени на международни и национални научни форуми в областта на социологията на сигурността и отбраната, гражданско-военните и междуетническите отношения.
Времето на хомогенните въоръжени сили както в национален, така и в международен план вече отминава. Те стават все по-разнообразни. В книгата се обсъждат два аспекта на разнообразието сред хората във военните организации. Първият се отнася до расовото, етнокултурното и половото разнообразие в националната армия, докато вторият аспект засяга работата на военнослужещите и цивилните в многонационална и мултикултурна среда при участието им в международни операции.
За да е ефективна военната организация, и в двата случая ще трябва да стимулира и налага модел на междукултурни отношения, базиращ се на принципа на хармонично съвместно действие на представителите на различни расови, етнически и културни общности. Основната идея на книгата е, че изграждането и развитието на компетентност за управление на комплексна култура и разнополова среда, поддържането на позитивен климат на ценене на различията и промяната на организационната култура са важни фактори за повишаване на човешката съвместимост във военните организации. Тя предлага варианти на решения за ефективно управление на разнообразния персонал на военната организация, за да бъдат хората наистина единни, независимо от многобройните различия между тях.