Picture_doc.Bekiarova

Книгата на доцент Бекярова е продължение на нейния труд за Югоизточна Европа, чиято първа част излезе през 2004 г. Обхваща балканските страни Румъния, Сърбия (заедно с Косово), Турция, Черна гора и Хърватия. Изследването проследява историческия път на всяка страна и е фокусирано върху основните фактори, формиращи съвременната политика за сигурност на отделните държави.

Книгата ще бъде полезна на читатели, които се интересуват от опознаване на нашите балкански партньори, а защо вече не и приятели.